Dějiny umění

 
1 779,00 Kč

The History of European Photography 1970-2000 (Macek Václav)

   
1 089,00 Kč

Dejiny slovenskej kinematografie (Macek Václav, Paštéková Jelena)

   
454,00 Kč

Jak odlesk měsíce v jezeře (Heczková Libuše, Pachmanová Martina, Šámal Petr)

   
289,00 Kč

Popismus (Hackettová Pat)

   
213,00 Kč

Ani Bůh ani člověk (Kessler Hubert L.)

   
300,00 Kč

Praha Karla IV. (Royt Jan)

   
261,00 Kč

Proti času (Bauerová Zuzana)

   
225,00 Kč

Umělecká Paříž (Fiala Václav)

   
232,00 Kč

Brno - černá bílá (Rajlich Jan)

   
283,00 Kč

Sklo nepočká (Volf Petr)

   
561,00 Kč

Pravda zvítězila - Výtvarné umění a husitství 1380-1490 (Bartlová Milena)

   
290,00 Kč

Setkávání (Chlíbec Jan)

   
462,00 Kč

Gerulata: The Lamps (Frecer Robert)

   
359,00 Kč

Ismy (Sedlář Jaroslav)

   
356,00 Kč

25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě (Birgus Vladimír)

   
196,00 Kč

Rudý kohout Picasso - Ideologie a utopie v umění 20. století: od Malevičova černého čtverc (Mikš František)

   
359,00 Kč

Jaroslav Serpan. Mezi uměním a vědou (Šosová Jitka)

   
200,00 Kč

Geometrie v dějinách náboženství (Milén Petr)

   
138,00 Kč

Literary Theory An Historical Introduction (Procházka Martin)

   
176,00 Kč

Zlatá kniha indiánských řemesel, tradic a umění (Hunt W. Ben)

   
723,00 Kč

Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov (Cichrová Kateřina)

   
2 033,00 Kč

Dějiny československého komiksu 20. století (Prokůpek Tomáš)

   
215,00 Kč

Zkušenost a symbol (Voegelin Eric)

   
215,00 Kč

Idea (Panofsky Erwin)

   
202,00 Kč

Kultura. Estetično. Umění (Prokop Dušan)

   
209,00 Kč

Manifest Da-Da (Serner Walter)

   
158,00 Kč

Řeči do prázdna 1897-1900 (Loos Adolf)

   
423,00 Kč

69. Bulletin Moravské galerie v Brně (Vaněk Martin)

   
389,00 Kč

26. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2014 (Kol.)

   
171,00 Kč

Dějiny výtvarného umění (Černá Marie)

   
363,00 Kč

1989 Diskuse 2014 (Knobloch Iva)

   
334,00 Kč

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové (Farková Eva)

   
138,00 Kč

Uměleckohistorické texty z pozůstalosti Františka Kovárny (Flekačová Martina)

   
993,00 Kč

Secese - vitální umění 1900 (Vlčková Lucie)

   
217,00 Kč

Libellus Amicorum Beket Bukovinská (Kol.)

   
209,00 Kč

Mezi kulturou a uměním (Kol.)

   
238,00 Kč

Tvář baroka (Kalista Zdeněk)

   
145,00 Kč

Prequel (Kol.)

   
138,00 Kč

Svatá Lucie (Stelladorová Maria)

   
210,00 Kč

Topičův salon 1918 - 1936 (Holá Marianna)

   
26,00 Kč

Tábor - Plzeň (Valter Karel)

   
501,00 Kč

České dědictví (Kol.)

   
347,00 Kč

Nástin dějin evropského umění II. - Období raného novověku (Tušl Jiří)

   
197,00 Kč

Divadlo španělského zlatého věku (Mikeš Vladimír)

   
916,00 Kč

Palmy na Vltavě (Winter Tomáš)

   
202,00 Kč

Čas moderny (Kol.)

   
289,00 Kč

Wittlichovi (Kol.)

   
210,00 Kč

Topičův salon 1937 - 1949 (Kol.)

   
 
 
154 ks.
1str. z4
1 2 3 4 další