Humanitní vědy

 
1 124,00 Kč

Trestní zákoník a trestní řád (Jelínek Jiří)

   
199,00 Kč

Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika (Špačková Stanislava)

   
206,00 Kč

Podmět v moderní japonštině (Matela Jiří)

   
151,00 Kč

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Černý Michal)

   
93,00 Kč

9783741919114 (Kovář Michal)

    Nová kniha v knihkupectví...
148,00 Kč

Slavné melodie 8 (Kol.)

   
148,00 Kč

Slavné melodie 7 (Kol.)

   
120,00 Kč

Hraj si a maluj 5. (Řežábková Hana)

   
225,00 Kč

Európske vojny (Kol.)

    Nová kniha v knihkupectví...
223,00 Kč

Doručování ve správním řízení (Drábková Tereza)

   
161,00 Kč

Do pohádky se zvířátky - Genetická metoda výuky čtení (Horáková Eva)

    Nová kniha v knihkupectví...
261,00 Kč

Projektivní metody v psychologické diagnostice (Najbrtová Kristina, Šípek Jiří, Loneková Katarína, Čáp David)

    Nová kniha v knihkupectví...
328,00 Kč

Nový pohled na kulturu. Logistika kultury. (Pernica Petr)

    Nová kniha v knihkupectví...
122,00 Kč

Basic Economics (Bellová Jana)

    Nová kniha v knihkupectví...
257,00 Kč

Středoevropská univerzita v Praze a česká sociologie (Pospíšilová Tereza)

    Nová kniha v knihkupectví...
376,00 Kč

Kompendium franchisingu (Orgonáš Jozef, Šétaffy Jozef, Rak Pavol)

   
354,00 Kč

Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax (Korkonosenko S.G.)

   
350,00 Kč

Orgány ochrany práva (Kol.)

   
378,00 Kč

Zákon o správních poplatcích a předpisy související (Potěšil Lukáš, Pařízková Ivana)

   
1 214,00 Kč

Zákon o advokacii a stavovské předpisy (Kovářová Daniela, Havlíček Karel, Němec Robert, Sokol Tomáš, Syk)

   
129,00 Kč

Obrana liberálního vzdělávání (Zakaria Fareed)

   
373,00 Kč

Administratívnoprávna zodpovednosť právnických osôb (Horvat Matej)

   
220,00 Kč

Finančněprávní nástroje (Sejkora Tomáš)

   
448,00 Kč

Nové přestupkové právo (Prášková Helena)

   
243,00 Kč

Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků (Kysela Jan, Urban Michal)

   
195,00 Kč

Slovník sociální patologie (Bělík Václav, Hoferková Stanislava, Kraus Blahoslav)

    Nová kniha v knihkupectví...
205,00 Kč

Studijní neúspěšnost na vysokých školách (Vlk Aleš, Drbohlav Jakub, Fliegl Tomáš)

   
246,00 Kč

Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí (Jelínková Jitka)

    Nová kniha v knihkupectví...
246,00 Kč

Management kvality služeb v cestovním ruchu (Ryglová Kateřina, Rašovská Ida)

    Nová kniha v knihkupectví...
126,00 Kč

Reflexia (Obdržálek Zdeněk)

   
390,00 Kč

Minimalizácia alebo modernizácia štátu (Šikula Milan)

   
414,00 Kč

Katastr nemovitostí (Šustrová Daniela, Borovička Petr, Holý Jaroslav)

   
305,00 Kč

Krize a krizová intervence (Špatenková Naděžda)

    Nová kniha v knihkupectví...
331,00 Kč

Základy práva duševného vlastníctva pre ekonómov (Kol.)

   
753,00 Kč

Judikatúra Vybrané rozhodnutia ESĽP vo vzťahu k Slovenskej republike (Kol.)

   
296,00 Kč

Komparácia zodpovednostnej právnej úpravy (Kol.)

   
187,00 Kč

Psychologie myšlení a řeči (Vygotskij Lev Semjonovič)

    Nová kniha v knihkupectví...
161,00 Kč

Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme (Horová Ladislava)

    Nová kniha v knihkupectví...
276,00 Kč

Mužský kód - Klíč k mužským emocím (Garfield Robert)

    Nová kniha v knihkupectví...
86,00 Kč

Co znamená, když se řekne... 2 (Foltin Karel)

    Nová kniha v knihkupectví...
397,00 Kč

Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam (Jakubáč Róbert)

   
265,00 Kč

Nachhaltigkeit In den Kapitalanlagen (Flick Sebastian)

   
402,00 Kč

Škola v kontexte psychológie zdravia a pozitívnej psychológie (Kol.)

   
447,00 Kč

Právní a politický systém Evropské unie (Šlosarčík Ivo)

   
98,00 Kč

České Chicago (Nekola Martin)

   
195,00 Kč

Nový občanský zákoník - Vlastnictví a věcná práva (Novotný Petr, Novotná Monika)

    Nová kniha v knihkupectví...
254,00 Kč

Nový občanský zákoník - Smluvní právo (Novotný Petr)

    Nová kniha v knihkupectví...
399,00 Kč

Toyota Kata - Systematickým vedením lidí k vyjimečným výsledkům (Rother Mike)

   
 
 
5672 ks.
1str. z119
1 2 3 ... 57 58 59 ... 117 118 119 další