Humanitní vědy

 
1 808,00 Kč

Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku (Pražák Zbyněk, Fiala Josef, Handlar Jiří)

   
246,00 Kč

Polopredikatívne konštrukcie v slovenčine (Kačala Ján)

   
402,00 Kč

Dějepis 8 pro ZŠ a VG - PU (Kol.)

    Nová kniha v knihkupectví...
135,00 Kč

O vzdělávání, učitelství a tak trochu i o pedagogice (Maňák Josef, Švec Vlastimil, Janík Tomáš)

    Nová kniha v knihkupectví...
330,00 Kč

Učitel v předškolním vzdělávání a jeho příprava na profesi (Syslová Zora)

    Nová kniha v knihkupectví...
225,00 Kč

Média a demokracie v 21. století (Jakubowicz Karol)

    Nová kniha v knihkupectví...
370,00 Kč

Důkazní břemeno v civilním řízení soudním (Lavický Petr)

   
299,00 Kč

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství (Sedláček Pavel, Florián Michal)

   
276,00 Kč

Dvouleté děti v předškolním vzdělávání 2 - Od jara do léta (Kol.)

    Nová kniha v knihkupectví...
295,00 Kč

Školák se speciálními vzdělávacími potřebami (Kol.)

    Nová kniha v knihkupectví...
364,00 Kč

Vzory rozhodčího řízení (Syruček Vladimír, Sabotinov Vencislav, Moravcová Marie)

   
404,00 Kč

Metody výzkumu a evaluace (Hendl Jan, Remr Jiří)

   
167,00 Kč

Cíle a cesty k hlubšímu lidství - Didaktika náboženství v České republice pro 21. století (Muchová Ludmila)

   
279,00 Kč

Georg Batzer: Dívej se a žasni! Prožíváme roční doby s dětmi do tří let (Batzer Georg)

   
364,00 Kč

Podnikání v globalizovaném světě (Janatka František)

   
368,00 Kč

Postavení úřední osoby v trestním právu (Fryšták Marek, Kuchta Josef, Provazník Jan, Čep David)

   
218,00 Kč

Musíš znát... Pozemkové právo a právo životního prostředí (Polišenská Petra, Feberová Radka)

   
353,00 Kč

Sviatky a tradície v materskej škole II. (Dutková Katarína, Ferenčíková Marta, Bolebruchová Jana)

   
353,00 Kč

Sviatky a tradície v materskej škole I. (Dutková Dora, Ferenčíková Marta, Bolebruchová Jana)

   
157,00 Kč

Psychologie Řízení a vedení (Urban Jan)

   
282,00 Kč

Teorie a praxe veřejných služeb (Stejskal Jan, Kuvíková Helena, Meričková Mikušová Beáta, Linhart)

   
437,00 Kč

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (Bouška Michal, Rigel Filip, Mlynář Robin)

   
276,00 Kč

Školní zralost a její diagnostika (Bednářová Jiřina)

    Nová kniha v knihkupectví...
80,00 Kč

Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (Kol.)

   
240,00 Kč

Sborník 2 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná (autorů Kolektiv)

   
804,00 Kč

Přehled judikatury ve věcech náhrady škody II. (Vojtek Petr)

   
198,00 Kč

Mezigenerační učení (Rabušicová Milada, Brücknerová Karla, Kamanová Lenka, Novotný Pe)

   
154,00 Kč

Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence (Burešová Iva, Dosedlová Jaroslava, Havigerová Marie Jana, Jelíne)

   
263,00 Kč

Život s češtinou (Čechová Marie)

   
356,00 Kč

Neočekávané chování (Thaler Richard)

   
203,00 Kč

Prvá pomoc deťom pri nesprávnej výslovnosti (Kohut Vladimír)

   
507,00 Kč

Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989 (Vykoukal Jiří, Litera Bohuslav, Tejchman Miroslav)

   
293,00 Kč

Hra v terapii (Valenta Milan, Humpolíček Pavel)

   
168,00 Kč

Sociální dovednosti v praxi (Fontana David)

   
117,00 Kč

Šimonovy pracovní listy 25 (Těthalová Marie)

   
268,00 Kč

Aspekty mužství (Jung Gustav Carl)

   
178,00 Kč

Strategické plánování ve veřejné správě (Krbová Jana)

   
151,00 Kč

Sborník č. 3 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná v datab (Kol.)

   
146,00 Kč

Proměň se! (Grün Anselm)

   
268,00 Kč

Myslet nahlas - mluvit nahlas (Feuerstein Reuven, Falik J. L., Feuerstein S. R.)

   
623,00 Kč

Přehled judikatury z oblasti školství (Podhrázský Milan)

   
69,00 Kč

Zápisník učitele A4 2017/2018 (Kol.)

   
53,00 Kč

Zápisník učitele A5 2017/2018 (Kol.)

   
279,00 Kč

Personalistika ve službách (Frischmann Petr, Žufan Jan)

   
198,00 Kč

Právo pro zdravotnické pracovníky (Prudil Lukáš)

   
186,00 Kč

Veřejné finance Vybrané problémy (Hamerníková Bojka)

   
643,00 Kč

Základní práva svazek první Důstojnost (Molek Pavel)

   
477,00 Kč

Správní řízení v praxi škol a školských zařízení (Puškinová Monika, Rigel Filip)

   
 
 
5139 ks.
1str. z108
1 2 3 ... 52 53 54 ... 106 107 108 další