Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny (Gojda Martin)

Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny
468 stran, jazyk - čeština, 2017
Sklad
535 Kč (750 Kč) koupit
 
 
 

Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny (Gojda Martin):


Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti dálkového archeologického průzkumu lidských sídel a krajiny v minulosti. Sleduje vývoj a soudobé trendy tohoto oboru v Evropě a v přilehlých oblastech, které měly pro jeho vznik a rozvoj zásadní význam (Blízký východ, severní Afrika) a o jejichž poznávání se v rozhodující míře přičinili evropští badatelé. Kniha je výsledkem autorova více než dvacetiletého výzkumu, v mnoha ohledech navazuje na jeho dosavadní souhrnné práce a dílčí studie, které se v posledních dvou desetiletích objevily v tuzemských a zahraničních odborných časopisech a sbornících.
 
 

Při nákupu Archeologie a dálkový průzkum - Historie, metody, prameny obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.