Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti (Kol.)

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti
150 stran, jazyk - čeština, 2017
Sklad
380 Kč (459 Kč) koupit
 
 
 

Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti (kol.):


Publikace z ediční řady Komplexní metodiky pro předškolní vzdělávání přistupuje k problematice s vědomím, že učitelé  v mateřských školách obvykle nemají přírodovědné vzdělání. Zohledňuje vývojová specifika předškolních dětí, např. skutečnost, že vnímají neverbální komunikaci často více než komunikaci verbální.
V první části knihy jsou stručně představeny speciální cíle přírodovědného vzdělávání, didaktické zásady přírodovědného vzdělávání této věkové skupiny a doporučené prostředky. Pozornost je věnována čtyřem oblastem vytyčeným týmem odborníků, který v roce 2015 pracoval na minimetodice přírodovědné gramotnosti S dětmi za přírodou (NÚV, 2015), konkrétně: osvojování si přírodovědného jazyka, podpoře zájmu zkoumat okolní svět, rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a učení hrou a prožitkem.
V druhé polovině knihy jsou zařazeny ověřené aktivity, které přírodovědnou gramotnost rozvíjejí a které učitelkám v mateřských školách poskytnou dostatek inspirace.
 
 

Při nákupu Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.