Dějepis 8 pro ZŠ a VG - PU (Kol.)

Dějepis 8 pro ZŠ a VG - PU
160 stran, jazyk - čeština, 2017
Sklad
440 Kč (399 Kč) koupit
 
 
 

Dějepis 8 pro ZŠ a VG - PU (kol.): Pro zákaldní školy a víceletá gymnázia


Příručka učitele umožňuje dokonalejší využití učebnice, poskytuje náměty na doplňující aktivity, prohlubuje odborné zázemí učitele jak z oboru historie, tak zejména v uplatňovaných vazbách na ostatní předměty. Ulehčuje sestavování učebních plánů tím, že poukazuje na mezipředmětové vztahy a zařazení průřezových témat. Podporujeme naplnění hlavního poslání výuky dějepisu - kultivovat historické vědomí děvčat a chlapců. Pomáhat jim rozvíjet jejich představy a empatie, které jim umožní pronikat k pochopení historických jevů a dějů i přispět k utváření jejich pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost. Uchovat tak kontinuitu historické paměti především ve smyslu předávání historické zkušenosti.
 
 

Při nákupu Dějepis 8 pro ZŠ a VG - PU obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.