Nail Art. Space For Sale (Fabo Peter)

Nail Art. Space For Sale
144 stran, jazyk - čeština, angličtina, 2017
Sklad
268 Kč (350 Kč) koupit
 
 
 

Nail Art. Space For Sale (Fabo Peter):


Renomovaný fotograf Peter Fabo v katalogu spojuje vícero poloh své dosavadní tvorby. „Spojením mnohovrstevnatého obrazového materiálu a textové složky vzniká komplexní soubor, v němž se prolínají postupy tvůrčí a umělecké s postupy komentujícími a interpretačními. Jejich spojení je komponováno do svébytné jednoty. V mnoha ohledech se jedná o svérázné propojování konceptuálního přístupu a materiálově podmíněné tvorby. Z hlediska nás jako „čtenáře“ se v této publikaci prolínají akty divácké a čtenářské, a to v podobě, která není kodifikována a je proto otevřena naší interpretaci.“ (použita citace z textu Kamila Nábělka) Grafika Petr Bosák a Robert Jansa.
 
 

Při nákupu Nail Art. Space For Sale obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.