Pomáhací pohádky 2 (Kalcovská Eva)

Pomáhací pohádky 2
72 stran, jazyk - čeština, 2016
Sklad
56 Kč (69 Kč) koupit
 
 
 

Pomáhací pohádky 2 (Kalcovská Eva):


S radosti´ a u´ctou ke vsˇem svy´m cˇtena´rˇu°m va´s vi´ta´m u pokracˇova´ni´ „Poma´haci´ch poha´dek”. Cˇeka´ na va´s osm poha´dkovy´ch prˇi´beˇhu° polozˇeny´ch do obdobne´ poma´haci´ mu´zy, naucˇne´ho ducha a pestry´ch postavicˇek v rozmanity´ch prˇi´hoda´ch s te´meˇrˇ zˇivy´mi ilustracemi jdouci´mi ruku v ruce s psany´m slovem.Moudra a ponaucˇeni´ ukryta´ v poha´dka´ch poveˇtsˇinou projdou popisem spolu s hlavni´m hrdinou, pote´ spolecˇny´m zˇivotni´m setka´ni´m cˇi prˇi´beˇhem a nakonec rozuzleni´m, radou nebo odpoveˇdi´. Vsˇechny tyto poha´dky jsou, v prvni´ rˇadeˇ a prˇedevsˇi´m, psa´ny pro „va´s - deˇticˇky a va´s - rodicˇe”, s uprˇi´mnou snahou pomoci, atˇ jizˇ tedˇ, nebo mozˇna´ jednou.
 
 

Při nákupu Pomáhací pohádky 2 obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.