Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012 (Kol.)

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012
264 stran, jazyk - čeština, 2013
Sklad
190 Kč (250 Kč) koupit
 
 
 

Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012 (Hajíčková Zuzana, Vacula Richard):


Sedmý sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) přináší stejně jako v minulých letech články připravené na základě příspěvků, jež zazněly na pravidelných setkáních AUČCJ. Těchto setkání se konalo v uplynulém roce celkem pět a pokryla širokou škálu témat - teoretických i praktických - souvisejících s problematikou výuky češtiny pro cizince. Nechybějí zde příspěvky zabývající se didaktickými aspekty této výuky, autoři se zamýšlejí například nad úkolově orientovaným vyučováním, velká pozornost je věnována také otázce výslovnosti. Za velmi užitečné lze nepochybně považovat rovněž příspěvky týkající se jazykového testování, respektive zkoušek z češtiny jako cizího jazyka. Pozornost však byla v uplynulém roce věnována také migrační politice, tedy oblasti, jež je sice pedagogice i jazykovědě vzdálenější, přesto však s výukou cizinců úzce souvisí. Zajímavý přesah mimo rámec běžných témat našich setkání představuje rovněž exkurz do oboru lingvistické antropologie.
I v roce 2012 se účastníci setkání AUČCJ dočkali praktických ukázek didaktických metod v rámci pracovních dílen (workshopů) a písemné výstupy z těchto dílen ve sborníku doplňují a ilustrují jednotlivá témata. Jsme rádi, že můžeme touto formou zpřístupnit širší odborné veřejnosti otázky, jimiž jsme se v minulém roce zabývali, a doufáme, že se otištěné příspěvky stanou inspirací pro další setkání i pro individuální pedagogickou a vědeckou práci.
 
 

Při nákupu Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012 obdržíte bonus 0,00 Kč pro nákup dalších titulů.