Literatura faktu

 
114,00 Kč

Samoštudijný kurz politického islamu (Warner Bill)

   
293,00 Kč

Ukradnutý prejav Nikitu Chruščova (st. Havran Michal)

   
1 387,00 Kč

Insolvenční zákon s poznámkami, judikaturou, nařízením 2015/848 a prováděcími předpisy. 3. (Maršíková Jolana)

    Nová kniha v knihkupectví...
376,00 Kč

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judik (Ondrejová Dana, Sehnálek David)

    Nová kniha v knihkupectví...
326,00 Kč

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (Hefnerová Vičarová Hana)

   
276,00 Kč

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku (Bar Přemysl)

    Nová kniha v knihkupectví...
133,00 Kč

Svet umenia (Kol.)

   
268,00 Kč

Rozvědky - Historie Československého výzvědného zpravodajství 1918-1990 (Mohyla Vladimír)

    Nová kniha v knihkupectví...
297,00 Kč

Stručný příběh umění (Hodge Susie)

    Nová kniha v knihkupectví...
213,00 Kč

Stories from Old Jewish Prague (Wagnerová Magdalena)

    Nová kniha v knihkupectví...
421,00 Kč

Management ekonomiky správy majetku (Kuda František, Beran Václav, Dlask Petr, Wernerová Eva)

   
889,00 Kč

Ve stínu Karla Škréty - Pražští malíři v letech 1640-1680 (Vácha Štěpán, Heisslerová Radka)

    Nová kniha v knihkupectví...
431,00 Kč

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání (Karfíková Marie, Přikryl Vladimír, Vybíral Roman)

   
235,00 Kč

Management a hospodaření muzeí (Ochrana František, Plaček Michal, Půček Milan Jan, Šimčík Antoní)

   
648,00 Kč

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II. Články 75-190 (Janišová Jana, Janiš Dalibor)

    Nová kniha v knihkupectví...
566,00 Kč

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I. Články 1-74 (Janišová Jana, Janiš Dalibor)

    Nová kniha v knihkupectví...
150,00 Kč

Prolomení hradeb - Proč západní civilizace podléhá islámu a jaká je naděje na její záchran (Hampl Petr)

   
228,00 Kč

Jak rozumět populární kultuře (Bílek Petr A.)

    Nová kniha v knihkupectví...
517,00 Kč

Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání s komentářem, prováděcí vyhláškou (Kočí Roman)

   
182,00 Kč

Případové studie z trestního práva (Coufalová Bronislava, Ščerba Filip, Kopečný Zdeněk)

   
292,00 Kč

Psychologie pro právníky (Hlavinka Pavel)

   
187,00 Kč

Mytologie (Barthes Roland)

   
373,00 Kč

Proč jdou chlapi do války - Emoce a estetika u počátků etnických konfliktů (Haluzík Radan)

    Nová kniha v knihkupectví...
343,00 Kč

Matematika 2 - pro Vysokou školu ekomomickou (Kol.)

   
404,00 Kč

Stavební podnikání napříč Evropou (Geršlová Jana)

   
447,00 Kč

Šerm majstra Lichtenauera (Vodička Ondrěj, Fabian Martin)

   
211,00 Kč

Od Dunajské federace k Visegrádské skupině...a zpět? (Cabada Ladislav, Walsch Christopher)

   
117,00 Kč

Život jako dialog (Sattran Vladimír)

   
295,00 Kč

Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století (Hojda Zdeněk)

   
155,00 Kč

Korespondence naruby (Syrovátka Vladimír)

   
153,00 Kč

Princip solidarity ve financování služeb sociální péče (Vojtíšek Petr)

   
203,00 Kč

Kavky a kosatce - Antropologie turismu, prostoru a identity v Maroku (Konopíková Michaela)

   
260,00 Kč

Příslib štěstí (Marcuse Herbert)

   
185,00 Kč

Miloš Zeman - Cesta k vítězství (Panenka Radim)

   
319,00 Kč

Oheň a hněv - Uvnitř Trumpova Bílého domu (Wolff Michael)

    Nová kniha v knihkupectví...
522,00 Kč

Viem zastaviť čas (Bartoš Juraj)

   
309,00 Kč

Analýza privatizace a restitucí v ČR (Zeman Karel)

   
300,00 Kč

New Labour, Británie a svět - Ideový rámec britské zahraniční politiky za vlády Tonyho Bla (Váška Jan)

   
177,00 Kč

Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector (Ochrana František, Půček Milan Jan, Plaček Michal)

   
278,00 Kč

Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy (Putna Martin C.)

    Nová kniha v knihkupectví...
247,00 Kč

Slovenské hrady, zámky a kaštiele (Srnková Monika)

   
199,00 Kč

Utajené hrady a zámky II. aneb Prahou podruhé po stopách panských sídel (Dvořák Otomar, Snětivý Josef Pepson)

   
207,00 Kč

Jedenáct prezidentů (Budinský Libor)

   
284,00 Kč

Svatolazarská úcta ve středověkých Čechách (Adámek Jan)

   
117,00 Kč

Rozdělení státu: 25 let České a Slovenské republiky (Kol.)

   
207,00 Kč

České stopy v Římě (Válka David, Bronková Johana, Hübnerová Benedicta)

    Nová kniha v knihkupectví...
242,00 Kč

Mimosoudní metody řešení sporů (Holá Lenka, Hrnčiříková Miluše)

   
591,00 Kč

Dejiny cirkevného práva (Vladár Vojtěch)

   
 
 
4313 ks.
1str. z90
1 2 3 ... 43 44 45 ... 88 89 90 další