Novověk

 
196,00 Kč

Soumrak krále Slunce - Válka o španělské dědictví 1701-1714 (Kodetová Petra)

   
152,00 Kč

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře (Steiner Rudolf)

   
455,00 Kč

Konec zimního království (Fukala Radek)

   
212,00 Kč

Acta Comeniana 28 (Storchová Lucie)

   
266,00 Kč

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596 (Mareš Petr)

   
120,00 Kč

Vzbouřenci a ztroskotanci - Drama Bounty a Pandory (Králíček Václav)

   
276,00 Kč

Undaunted by Exile! (Zudová - Lešková Zlatica)

   
348,00 Kč

Historica Třeboň 1526-1547 (Sterneck Tomáš)

   
317,00 Kč

Maršál Bernadotte - Z bitevního pole na královský trůn (Elbl Pavel B.)

   
319,00 Kč

Divoký západ: Průkopnická doba Ameriky (Jeier Thomas)

   
321,00 Kč

Zrození občana - Antologie dokumentů z Francouzské revoluce (Tinková Daniela)

   
227,00 Kč

Výcvik se zbraněmi (de Gheyn Jacob)

   
310,00 Kč

Napoleonovi jezdci (Kovařík Jiří)

   
478,00 Kč

Dějiny světa 6 (Thamer Hans-Ulrich)

   
302,00 Kč

Gévaudanské nestvůry aneb zrod bestie (Smith Jay M.)

   
478,00 Kč

Dějiny světa 5 (Demel Walter)

   
212,00 Kč

Acta Comeniana 26 (Kol.)

   
569,00 Kč

Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společnos (Frick Karl R. H.)

   
319,00 Kč

Vídeňský císařský dvůr (Huss Frank)

   
178,00 Kč

Jeden za všechny, všichni proti kardinálovi - Armand-Jean du Plessis de Richelieu - život (Halada Jan)

   
357,00 Kč

Děti roditi jest božské ovotce (Ratajová Jana)

   
302,00 Kč

Velký masakr koček (Darnton Robert)

   
149,00 Kč

Libeř v raném novověku (Kucrová Veronika)

   
302,00 Kč

Francouzský švindl svobody (Kol.)

   
76,00 Kč

Revoluční svátky 1789 - 1799 (Ozoufová Mona)

   
170,00 Kč

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1948-1789) (Hrbek Jiří)

   
274,00 Kč

Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka (Opatrný Josef)

   
182,00 Kč

Rozenkruciánské osvícenství (Yates Frances A.)

   
142,00 Kč

Podivná revoluce - Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783) (Raková Svatava)

   
153,00 Kč

Německé bylo srdce monarchie... (Konrád Ota)

   
281,00 Kč

Rakouská diplomacie 1848-1852 (Hálek Jan)

   
213,00 Kč

Zápas za národní sebeurčení 1815-1870 - Ilustrované dějiny světa

   
226,00 Kč

Borgiové a jejich nepřátelé (1431-1519) (Hibbert Christopher)

   
212,00 Kč

Šlechtická demokracie (Květina Jan)

   
639,00 Kč

Rakousko-uherská monarchie 1867 - 1918

   
189,00 Kč

Krvavá odyssea - Řecký boj za nezávislost 1821-1832 (Šedivý Miroslav)

   
243,00 Kč

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem (Hlobil Tomáš)

   
376,00 Kč

Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654) (Davis Joseph)

   
213,00 Kč

Zlatý věk Evropy 1648-1773 - Ilustrované dějiny světa

   
258,00 Kč

Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) (Kaiserová Kristina)

   
150,00 Kč

Životy slavných a starých provensálských básníků, kteří žili v dobách hrabat (Nostredame Jehan)

   
334,00 Kč

Nástup romantismu (Grassl Hans)

   
296,00 Kč

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci (Kupčík Ivan)

   
90,00 Kč

Bartolomějská noc, zločin v zájmu státu (Jouannová Arlette)

   
284,00 Kč

Napoleonská epocha / L`époque Napoléonienne (Rája Martin, Zichová Vladimíra)

   
206,00 Kč

Egypt v době Muhammada Alího (Míšek Roman, Ondráš František, Šedivý Miroslav,)

   
170,00 Kč

Bůh stál při Anglii - Tažení velké Armady 1588 (Brož Ivan, Králiček Václav)

   
141,00 Kč

Pragmatická sankce

   
 
 
206 ks.
1str. z5
1 2 3 4 5 další