Novověk

 
182,00 Kč

Soumrak krále Slunce - Válka o španělské dědictví 1701-1714 (Kodetová Petra)

   
145,00 Kč

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře (Steiner Rudolf)

   
435,00 Kč

Konec zimního království (Fukala Radek)

   
254,00 Kč

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621 (Žitný Miroslav)

   
275,00 Kč

Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku (Bolom-Kotari Martina)

   
202,00 Kč

Acta Comeniana 28 (Storchová Lucie)

   
254,00 Kč

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596 (Mareš Petr)

   
112,00 Kč

Vzbouřenci a ztroskotanci - Drama Bounty a Pandory (Králíček Václav)

   
264,00 Kč

Undaunted by Exile! (Zudová - Lešková Zlatica)

   
333,00 Kč

Historica Třeboň 1526-1547 (Sterneck Tomáš)

   
295,00 Kč

Maršál Bernadotte - Z bitevního pole na královský trůn (Elbl Pavel B.)

   
319,00 Kč

Divoký západ: Průkopnická doba Ameriky (Jeier Thomas)

   
299,00 Kč

Zrození občana - Antologie dokumentů z Francouzské revoluce (Tinková Daniela)

   
217,00 Kč

Výcvik se zbraněmi (de Gheyn Jacob)

   
289,00 Kč

Napoleonovi jezdci (Kovařík Jiří)

   
478,00 Kč

Dějiny světa 6 (Thamer Hans-Ulrich)

   
289,00 Kč

Gévaudanské nestvůry aneb zrod bestie (Smith Jay M.)

   
478,00 Kč

Dějiny světa 5 (Demel Walter)

   
202,00 Kč

Acta Comeniana 26 (Kol.)

   
495,00 Kč

Osvícení v tradici gnosticko-teosofických a alchymicko-rosenkruciánských tajných společnos (Frick Karl R. H.)

   
319,00 Kč

Vídeňský císařský dvůr (Huss Frank)

   
165,00 Kč

Jeden za všechny, všichni proti kardinálovi - Armand-Jean du Plessis de Richelieu - život (Halada Jan)

   
341,00 Kč

Děti roditi jest božské ovotce (Ratajová Jana)

   
289,00 Kč

Velký masakr koček (Darnton Robert)

   
142,00 Kč

Libeř v raném novověku (Kucrová Veronika)

   
289,00 Kč

Francouzský švindl svobody (Kol.)

   
232,00 Kč

Arménské kroniky od jezera Van (Kol.)

   
159,00 Kč

Evropa a absolutismus v 17. a 18. století (1948-1789) (Hrbek Jiří)

   
247,00 Kč

Stát osamělé hvězdy a mexicko-americká válka (Opatrný Josef)

   
182,00 Kč

Rozenkruciánské osvícenství (Yates Frances A.)

   
132,00 Kč

Podivná revoluce - Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783) (Raková Svatava)

   
141,00 Kč

Německé bylo srdce monarchie... (Konrád Ota)

   
269,00 Kč

Rakouská diplomacie 1848-1852 (Hálek Jan)

   
232,00 Kč

Habsburkové - Mýty a pravda (Unterreiner Katrin)

   
198,00 Kč

Zápas za národní sebeurčení 1815-1870 - Ilustrované dějiny světa

   
198,00 Kč

Velké revoluce 1773-1815 - Ilustrované dějiny světa

   
202,00 Kč

Šlechtická demokracie (Květina Jan)

   
639,00 Kč

Rakousko-uherská monarchie 1867 - 1918

   
172,00 Kč

Vesnice "kanibalů" (Corbin Alain)

   
232,00 Kč

Výuka dobrého vkusu jako státní zájem (Hlobil Tomáš)

   
359,00 Kč

Jom Tov Lipmann Heller (1578-1654) (Davis Joseph)

   
198,00 Kč

Objevitelské plavby a krize víry 1492-1648 - Ilustrované dějiny světa

   
198,00 Kč

Zlatý věk Evropy 1648-1773 - Ilustrované dějiny světa

   
247,00 Kč

Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) (Kaiserová Kristina)

   
143,00 Kč

Životy slavných a starých provensálských básníků, kteří žili v dobách hrabat (Nostredame Jehan)

   
319,00 Kč

Nástup romantismu (Grassl Hans)

   
283,00 Kč

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci (Kupčík Ivan)

   
265,00 Kč

Napoleonská epocha / L`époque Napoléonienne (Rája Martin, Zichová Vladimíra)

   
 
 
206 ks.
1str. z5
1 2 3 4 5 další