Odborná literatura

 
297,00 Kč

Pečovatelství 2.díl - Učebnice pro obor sociální činnost (Mlýnková Jana)

    Nová kniha v knihkupectví...
220,00 Kč

Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950 (Bláhová Ivana)

   
103,00 Kč

Příručka milionáře - Jak skutečně zbohatnout (Cardone Grant)

    Nová kniha v knihkupectví...
151,00 Kč

Chrám uprostřed tržiště - Spiritualita všedního dne (Dovala Juraj Jordán)

   
256,00 Kč

Jsem zaměstnancem Vesmíru (Blechová Zdenka)

    Nová kniha v knihkupectví...
285,00 Kč

Legal or illegal (Hamuľák Juraj)

   
517,00 Kč

Pracovné právo v poznámkach s príkladmi (Barinková Milena, Žulová Jana, Dolobáč Marcel)

   
254,00 Kč

Rozpočet obce a vyššieho územného celku (Veverková Konečná Ingrid)

   
280,00 Kč

Pracovnoprávne vzťahy pri prevode podniku (Černáková Jana)

   
388,00 Kč

Analýzy na akciových trhoch (Kol.)

   
404,00 Kč

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné pé (Křístek Adam)

   
306,00 Kč

Hillbilly Elegy (Vance D. J.)

   
307,00 Kč

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů (Večerková Eva, Pokorná Jarmila, Dudová Jana, Levická Tereza)

   
341,00 Kč

Súčasné trendy podnikateľskej etiky (Kol.)

   
224,00 Kč

Základná škola (Kol.)

   
296,00 Kč

Zasielateľstvo a logistika (Kol.)

   
124,00 Kč

Jak prolomit ledy a přimět kteréhokoli potenciálního zájemce, aby Vás prosil o prezentaci (Schreiter Tom)

   
143,00 Kč

Přestaňte prodávat a získejte klienty! (De Souza Bernie)

   
1 022,00 Kč

Účtovné predpisy pre podvojné účtovníctvo podnikateľov (Kol.)

   
332,00 Kč

Kompendium penológie (Kol.)

   
468,00 Kč

Diplomatické a konzulárne právo (Kol.)

   
463,00 Kč

Zákon o geologických prácach (Kol.)

   
318,00 Kč

Slobodný prístup k informáciám v samospráve (Kol.)

   
576,00 Kč

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kol.)

   
587,00 Kč

Daňové podvodné konania a ich dokazovanie (Kol.)

   
246,00 Kč

Manažment organizácií (Kol.)

   
916,00 Kč

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám (Kol.)

   
416,00 Kč

Ústavný súd a parlament (Kol.)

   
254,00 Kč

Stredná škola (Kol.)

   
210,00 Kč

Tresty vo výchove (Kol.)

   
327,00 Kč

Judikatúra Súdneho dvora EÚ (Kol.)

   
1 287,00 Kč

Zákon o priestupkoch (Kol.)

   
294,00 Kč

Právne otázky rozhodovania v onkologickej starostlivosti (Kol.)

   
576,00 Kč

Judikatúra vo veciach trov občianskeho súdneho konania (Kol.)

   
271,00 Kč

Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo (Kol.)

   
491,00 Kč

Marketing (Kol.)

   
393,00 Kč

Regulácia a dohľad (Kol.)

   
206,00 Kč

Verejné obstarávanie (Kol.)

   
297,00 Kč

Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu (Kol.)

   
224,00 Kč

Zákon o sociálnom fonde (Kol.)

   
257,00 Kč

Sprievodca miestnou samosprávou (Kol.)

   
374,00 Kč

Deutsch für Juristen mit Glossar (Kol.)

   
282,00 Kč

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Kol.)

   
388,00 Kč

Praktikum z trestného práva procesného (Kol.)

   
552,00 Kč

Judikatúra vo veciach slobodného prístupu k informáciám (Kol.)

   
163,00 Kč

Informačné technológie v ekonomickej praxi (Kol.)

   
447,00 Kč

Judikatúra vo veciach konkurzného a reštrukturalizačného konania (Štofková Petra)

   
423,00 Kč

Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného (Košičiarová Soňa)

   
 
 
19296 ks.
3str. z402
předchozí 1 2 3 4 5 ... 199 200 201 ... 400 401 402 další