Odborná psychologie

 
172,00 Kč

Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových (Němcová Leona, Svoboda Jan)

   
246,00 Kč

Zdravotnická psychologie (Zacharová Eva)

   
143,00 Kč

Válka jako nemoc (Flusser Emil)

   
190,00 Kč

Expresivní terapie se zaměřením na výtvarný a intermediální projev (Stehlíková-Babyrádová Hana)

   
272,00 Kč

Myšlienky a úvahy (Freud Sigmund)

   
305,00 Kč

Přehled poruch psychického vývoje (Pugnerová Michaela, Kvitová Jana)

   
254,00 Kč

Zanedbávání dětí - příčiny, důsledky a možnosti hodnocení (Pemová Terezie, Ptáček Radek)

   
222,00 Kč

Introverti v církvi (McHugh Adam S.)

   
203,00 Kč

Utrpení z nesmyslnosti života (Frankl Viktor E.)

   
96,00 Kč

Mentální chronometrie a současná psychologie (Chalupa Bohumír)

   
207,00 Kč

Dějiny české a slovenské psychologie (Hoskovcová - Horáková Simona)

   
286,00 Kč

Vina (Staples Lawrence H.)

   
294,00 Kč

Sexualita a sexuální identita (Fafejta Martin)

   
634,00 Kč

Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Yalom Irvin D., Leszcz Molyn)

   
302,00 Kč

Supervize v pomáhajících profesích (Hawkins Peter, Shohet Robin)

   
239,00 Kč

Psychopatologie všedního života (Freud Sigmund)

   
922,00 Kč

Sociální psychologie (Kol.)

   
262,00 Kč

Po paměti (Hybler Martin)

   
682,00 Kč

Psychoanalytická diagnóza (McWilliams Nancy)

   
339,00 Kč

Děti a rodiče v rozvodu (Matoušek Oldřich)

   
358,00 Kč

O smrti a umírání (Kübler - Rossová Elisabeth)

   
124,00 Kč

Freudova neurofyziologie mysli (Polák Michal)

   
255,00 Kč

Základy interkulturního soužití (Moree Dana)

   
149,00 Kč

Výchova dětí s autismem - Aplikovaná behaviorální analýza, speciální pedagogika (Richman Shira)

   
159,00 Kč

Umíte to s pohádkou? (Doláková Sylvie)

   
180,00 Kč

Hyperaktivní předškoláci (Škrdlíková Petra, Mareš Jan)

   
539,00 Kč

Psychologický slovník (Hartl Pavel, Hartlová Helena)

   
374,00 Kč

Matka, Hetéra, Amazonka, Médium (Molton Mary D., Sikes Lucy A.)

   
263,00 Kč

Původ ctnosti (Ridley Matt)

   
478,00 Kč

Flow (Csikszentmihalyi Mihaly)

   
169,00 Kč

Stigmatizace a sebestigmatizace u psychických poruch (Ocisková Marie, Praško Ján)

   
175,00 Kč

To nejdůležitější v životě (Urban Hal)

   
770,00 Kč

Psychodiagnostika dětí a dospívajících (Krejčířová Dana, Svoboda Mojmír, Vágnerová Marie)

   
119,00 Kč

Život po ztrátě manžela (Daikerová Angelika)

   
127,00 Kč

Uzdravila jsem se z anorexie (Brunellová Clara)

   
270,00 Kč

Pouto (McTaggartová Lynne)

   
43,00 Kč

Skrytá morfologie osobních vlastností (Chalupa Bohumír)

   
218,00 Kč

Cesta, která vzniká chůzí (Diamond Julie)

   
188,00 Kč

Individualismus a holismus v sociologii (Šubrt Jiří)

   
598,00 Kč

Dějiny psychologie (Hunt Morton)

   
478,00 Kč

Být sám sebou - Terapeutův pohled na psychoterapii (Rogers Carl R.)

   
717,00 Kč

Vývojová psychologie (Thorová Kateřina)

   
188,00 Kč

Truchlení (Kast Verena)

   
259,00 Kč

Čtyři klíče k životu (Byock Ira)

   
159,00 Kč

Psychiatrie pro sociální pracovníky (Probstová Václava, Pěč Ondřej)

   
219,00 Kč

Základy narativní terapie a narativního koučinku (Nejedlá Alžběta, Strnad Vratislav)

   
358,00 Kč

Vybrané spisy C. G. Junga (Kastová Verena, Riedel Ingrid)

   
315,00 Kč

Na hraně intimity (Ehrenberg Darlene Bregman)

   
 
 
277 ks.
1str. z6
1 2 3 4 5 6 další