Pravo

 
314,00 Kč

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (Šimáčková Kateřina, Foukalová Molková Kristýna, Procházka Vojtěc)

   
272,00 Kč

Nové pravidlá cestnej premávky (Kol.)

   
240,00 Kč

Nové pravidlá cestnej premávky (Kol.)

   
99,00 Kč

Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd (Kol.)

   
356,00 Kč

Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté (Jelínek Jiří)

   
166,00 Kč

Zákon o vyšších soudních úřednících (Grygar Jiří)

   
36,00 Kč

Ústava Slovenskej republiky po poslednej novele (Kol.)

   
252,00 Kč

Zakonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1. júna 2017 (Kol.)

   
789,00 Kč

Zákon o pojišťovnictví Komentář (Přikryl Vladimír, Čechová Jana)

   
698,00 Kč

Zákon směnečný a šekový Komentář (Kotásek Josef)

   
203,00 Kč

Ústava Slovenskej republiky (Kol.)

   
278,00 Kč

Zákon o návykových látkách (Mahdalíčková Jana)

   
190,00 Kč

Vyznejte se v zákoně o státní službě (Vejsada Daniel, Kantorová Diana, Erényi Tereza)

   
200,00 Kč

Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy (Horák Ondřej)

   
260,00 Kč

Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie (Týč Vladimír)

   
274,00 Kč

Podíl ve společnosti s ručením omezeným (Kajnar Tomáš)

   
789,00 Kč

Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Mičinský Ľudovít, Olík Miloš)

   
236,00 Kč

Sborník č. 1 Rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů uveřejněná (Kol.)

   
789,00 Kč

Správní řád (Kliková Alena)

   
356,00 Kč

Právo v proměnách času (Hefnerová Vičarová Hana, Madleňáková Lucia)

   
438,00 Kč

Trestní právo procesní - minulost a budoucnost (Jelínek Jiří)

   
246,00 Kč

Zákon o pyrotechnice a jeho prováděcí předpisy (Kol.)

   
254,00 Kč

Společenská odpovědnost firem společensky citlivých odvětví (Tetřevová Liběna)

   
698,00 Kč

Insolvenční právo (Richter Tomáš)

   
237,00 Kč

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2 Praktikum (Svaček Ondřej, Bureš Pavel, Faix Martin)

   
246,00 Kč

Zákon o státním podniku v praxi (Muroň Jaroslav)

   
190,00 Kč

Příkazní smlouva (Pilík Václav)

   
357,00 Kč

Zákon o místních poplatcích (Těžký Václav, Jantoš Michal, Siuda Kamil)

   
365,00 Kč

Zákon o azylu (Votočková Veronika, Chmelíčková Nataša)

   
316,00 Kč

Kompendium judikatury Správní judikatura ve zdravotnictví (Havlíčková Blanka)

   
698,00 Kč

Zákon o zdravotnických prostředcích (Král Jakub)

   
144,00 Kč

Autoškola 2017 - Moderní učebnice a testové otázky (Minář Václav)

   
311,00 Kč

Základy závazkového práva 2. díl. (Stanislav Antonín, Šperka Tomáš, Petr Pavel, Podrazil Petr, Tint)

   
118,00 Kč

Zákony 2017 II. část B (Kol.)

   
118,00 Kč

Zákony 2017 II. část A (Kol.)

   
111,00 Kč

Zákony 2017 V. (Kol.)

   
111,00 Kč

Zákony 2017 IV. (Kol.)

   
132,00 Kč

Zákony 2017 III. (Kol.)

   
62,00 Kč

Povinnosti zamestnávateľa 2017 (Surový Martin)

   
337,00 Kč

Služební vztahy a výkon závislé práce (Pichrt Jan, Kopecký Martin, Morávek Jakub)

   
97,00 Kč

Zákony 2017 V. (Kol.)

   
116,00 Kč

Zákony 2017 II. časť B (Kol.)

   
97,00 Kč

Zákony 2017 IV. (Kol.)

   
97,00 Kč

Zákony 2017 VI. (Kol.)

   
116,00 Kč

Zákony 2017 II. časť A (Kol.)

   
218,00 Kč

Územní plány před Nejvyšším správním soudem (Zahumenská Vendula, Benák Jaroslav)

   
215,00 Kč

Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů (Valentová Lucia, Hrnčiříková Miluše)

   
381,00 Kč

Soudní exekuce (Wolfová Jitka, Štika Martin)

   
 
 
1632 ks.
1str. z34
1 2 3 ... 15 16 17 ... 32 33 34 další