Pravo

 
225,00 Kč

Stavíme bez chyb, pokut a penále (Kol.)

   
374,00 Kč

Ústavnoprávne aspekty územnej samosprávy (Trellová Lívia)

   
63,00 Kč

Povinnosti zaměstnavatele bez chyb, pokut a penále (Kol.)

   
372,00 Kč

Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňaž. prostriedkov spotrebiteľom (Kol.)

   
385,00 Kč

Zákon o upomínacom konaní (Ivanko Daniel, Rusnáková Martina, Štefčeková Miroslava, Krišová )

   
494,00 Kč

Rodinná mediácia (Tragalová Dagmar)

   
326,00 Kč

Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu (Hefnerová Vičarová Hana)

   
984,00 Kč

Colné právo Nový Colný kódex Únie (Prosman Maroš, Vysocký Rastislav)

   
431,00 Kč

Pojišťovací právo, 2. přepracované vydání (Karfíková Marie, Přikryl Vladimír, Vybíral Roman)

   
648,00 Kč

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II. Články 75-190 (Janišová Jana, Janiš Dalibor)

    Nová kniha v knihkupectví...
566,00 Kč

Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I. Články 1-74 (Janišová Jana, Janiš Dalibor)

    Nová kniha v knihkupectví...
283,00 Kč

Nakladanie s majetkom obce (Tekeli Jozef)

   
315,00 Kč

Výběr ze školské legislativy (Dandová Eva, Splavcová Hana)

   
517,00 Kč

Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání s komentářem, prováděcí vyhláškou (Kočí Roman)

   
182,00 Kč

Případové studie z trestního práva (Coufalová Bronislava, Ščerba Filip, Kopečný Zdeněk)

   
442,00 Kč

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (Fenyk Jaroslav, Smejkal Ladislav, Bílá Irena)

   
401,00 Kč

Sbírka příkladů z obchodního práva (Černá Stanislava)

   
520,00 Kč

Dějiny českého soudnictví (Schelle Karel, Bílý Jiří)

   
223,00 Kč

Pracovnělékařské služby (Tomšej Jakub)

   
330,00 Kč

Vlastnictví bytu (Selucká Markéta, Dobrovolná Eva, Vitoul Vlastimil)

   
557,00 Kč

Teorie finančního práva a finanční vědy (Kohajda Michael, Bakeš Milan, Boháč Radim)

   
372,00 Kč

Judikatúra v pracovnoprávnych veciach (Kročková Katarína, Grancová Božena)

   
409,00 Kč

Správní trestání (Frumarová Kateřina)

   
182,00 Kč

Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu (Léko Kristián, Blažková Kristina, Chmel Jan)

   
562,00 Kč

Právní aspekty hazardních her (Rajchl Jiří, Kramář Květoslav, Malíř Jan)

    Nová kniha v knihkupectví...
390,00 Kč

Parlamentná imunita (Vaľo Michal)

   
752,00 Kč

Zákon o lesoch (Tittlová Marcela, Papáček Peter)

   
438,00 Kč

Riešenie spotrebiteľských sporov v práve EÚ (Lazíková Jarmila)

   
315,00 Kč

Zákonník práce s komentárom a judikatúrou (Kol.)

   
721,00 Kč

Správní právo (Pomahač Richard, Kopecký Martin, Pítrová Lenka)

   
207,00 Kč

Paměť míst (Szaló Csaba)

   
571,00 Kč

Zákon o ochraně ovzduší (Bejčková Pavla)

   
377,00 Kč

Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť (Šmihula Daniel)

   
435,00 Kč

Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov (Jakubáč Róbert, Jakubáč Zdenko)

   
301,00 Kč

Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie (Jelínek Jiří)

   
267,00 Kč

Rozhodnutí předběžné povahy (Küchlerová Martina)

   
217,00 Kč

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace (Ondřejková Jana)

   
746,00 Kč

Zákon o vojácích z povolání (Skoruša Leopold, Daněk Jaroslav)

   
830,00 Kč

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (Voříšek Vladimír, Lang Roman)

   
356,00 Kč

Zákon o zpravodajských službách České republiky (Pokorný Ladislav, Chrobák Jiří, Fliegel Martin)

   
554,00 Kč

Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch (Illášová Milada)

   
510,00 Kč

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov (Hager Bernhard, Sapáková Jana, Jánošková Natália, Liebscherová K)

   
144,00 Kč

Autoškola 2018 - Moderní učebnice a testové otázky (Minář Václav)

   
219,00 Kč

Panie k deťom a na upratovanie (Búriková Sekeráková Zuzana)

   
126,00 Kč

Zákony 2018 II. část B (Kol.)

   
126,00 Kč

Zákony 2018 II. část A (Kol.)

   
120,00 Kč

Zákony 2018 VI. (Kol.)

   
120,00 Kč

Zákony 2018 V. (Kol.)

   
 
 
2920 ks.
1str. z61
1 2 3 ... 28 29 30 ... 59 60 61 další