Pravo

 
240,00 Kč

Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (Barancová Helena)

   
406,00 Kč

Směnka v soudním řízení (Chalupa Radim)

   
930,00 Kč

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Komentář (Olík Miloš, Maisner Martin, Pokorný Radek, Málek Petr, Janoušek )

   
294,00 Kč

Zákonnik práce po ostatnej dohode Komentár a príklady (Cingelová Zuzana)

   
348,00 Kč

Správní právo trestní (Fiala Zdeněk, Frumarová Kateřina, Horzinková Eva, Škurek Martin)

   
1 992,00 Kč

Exekučný zákon v aplikačnej praxi (Krajčo Jaroslav)

   
559,00 Kč

Vzory podaní a rozhodnutí v trestných veciach (Illášová Milada)

   
403,00 Kč

Zákon o svobodném přístupu k informacím (Jelínková Jitka, Tuháček Miloš)

   
305,00 Kč

Zákon o rybářství Komentář (Šíma Alexander)

   
120,00 Kč

Autoškola 2018 (Barták Matěj)

   
348,00 Kč

Zákon o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím infor.-tech. prostriedkov (Tittlová Marcela)

   
651,00 Kč

Zákon o výkone väzby (Tittlová Marcela)

   
2 081,00 Kč

Horní zákon. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (Vícha Ondřej)

   
820,00 Kč

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s koment (Kučerová Helena, Horzinková Eva)

   
232,00 Kč

Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky - Česká republika, Maďarsko, Polská republika, (Novotný Vladimír)

   
682,00 Kč

Zákon o poľovníctve (Kol.)

   
507,00 Kč

Zákon o geologických prácach (Kol.)

   
348,00 Kč

Slobodný prístup k informáciám v samospráve (Kol.)

   
631,00 Kč

Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Kol.)

   
1 409,00 Kč

Zákon o priestupkoch (Kol.)

   
245,00 Kč

Zákon o sociálnom fonde (Kol.)

   
281,00 Kč

Sprievodca miestnou samosprávou (Kol.)

   
309,00 Kč

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých (Kol.)

   
386,00 Kč

Cezhraničné dedenie (Kol.)

   
255,00 Kč

Audit a audítorstvo (Kol.)

   
705,00 Kč

Správa a vymáhanie pohľadávok 2 (Kol.)

   
255,00 Kč

Audítorské postupy (Kol.)

   
188,00 Kč

Správny súdny poriadok (Kol.)

   
631,00 Kč

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (Kol.)

   
314,00 Kč

Audítorská dokumentácia (Kol.)

   
607,00 Kč

Osobné ochranné pracovné prostriedky (Kol.)

   
82,00 Kč

Odborný slovník Dane - Audit - Účtovníctvo (Kol.)

   
386,00 Kč

Občiansky zákonník (Vojčík Peter)

   
440,00 Kč

Trestný čin podvodu (Šamko Peter)

   
77,00 Kč

Lekár verzus legislatíva (Doktor Zdenko)

   
592,00 Kč

Civil Code Občiansky zákonník (Kol.)

   
348,00 Kč

Zákon o inšpekcii práce (Jurík Vladimír)

   
433,00 Kč

Podnikateľské právo (Krošlák Daniel, Nevolná Zuzana, Olšovská Andrea)

   
1 335,00 Kč

Zákon o obecnom zriadení (Tekeli Jozef, Hoffmann Marian)

   
302,00 Kč

Zákon o mediácii (Budjač Milan, Šimonová Katarína, Lazíková Jarmila)

   
444,00 Kč

Zákon o rodine (Horváth Edmund, Varga Erik)

   
464,00 Kč

Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva (Horváth Edmund)

   
228,00 Kč

Ústava České republiky (Kol.)

   
309,00 Kč

Antidiskriminačný zákon (Matejka Ondrej, Friedmannová Dagmara, Masár Branislav)

   
272,00 Kč

Audítorské štandardy (Kareš Ladislav, Krišková Petra)

   
351,00 Kč

Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (Šimáčková Kateřina, Foukalová Molková Kristýna, Procházka Vojtěc)

   
947,00 Kč

Zákon o odpadoch (Takáč Pavol)

   
323,00 Kč

Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi (Márton Michal, Gonsiorová Barbora)

   
 
 
1781 ks.
1str. z38
1 2 3 ... 17 18 19 ... 36 37 38 další