Přírodní vědy

 
130,00 Kč

Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně (Hoffman J. Andrew)

    Nová kniha v knihkupectví...
199,00 Kč

Duše peněz (Twistová Lynne)

    Nová kniha v knihkupectví...
295,00 Kč

Přítomnost minulosti - Morfická rezonance a zvyky přírody (Sheldrake Rupert)

   
216,00 Kč

Krajina a lidé (Petřík Petr, Fanta Josef, Macková Jana)

   
262,00 Kč

Brouci čeledí plavčíkovití a vyklenulcovití / Beetles of the family Haliplidae and Byrrhid (Boukal Milan)

   
423,00 Kč

Jak se dělá evoluce (Zrzavý Jan, Burda Hynek, Storch David)

   
360,00 Kč

Věrní a rozumní (Librová Hana)

   
339,00 Kč

VZORKOVÁNÍ II (Kotlík Bohumil, Langhans Jan, Bernáth Pavel)

   
202,00 Kč

Enviromentální bezpečnost v České republice (Martinovský Petr)

   
298,00 Kč

Svět drahých kamenů (Ďuďa Rudolf, Rejl Luboš)

   
191,00 Kč

Nesmrtelná duše (Laszlo Ervin)

   
142,00 Kč

Pozemské sítě (Kol.)

   
287,00 Kč

Ochrana, tvorba a manažment krajiny (Belčáková Ingrid)

   
288,00 Kč

Je planeta Země už plná? (Goldin Ian)

   
254,00 Kč

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin (Flegr Jaroslav)

   
171,00 Kč

Skrytá moc drahých kamenů (Kreperát Josef Pavel)

   
130,00 Kč

Domov a krajina (Kol.)

   
317,00 Kč

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek (de L`Hôpital Guillaume)

   
166,00 Kč

Les a industrializace (Matoušek Václav)

   
158,00 Kč

Kouzelná zahrada biologie (Schatz Gottfried)

   
226,00 Kč

Měření a výsledky v analytické chemii, včetně CD (Ševčík Jiří G.K.)

   
226,00 Kč

VZORKOVÁNÍ I (Horálek Vratislav, Ševčík Jiří G.K., Čurdová Eva)

   
92,00 Kč

Nová infinitní matematika: II. Nová teorie množin a polomnožin (Vopěnka Petr)

   
69,00 Kč

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (Vopěnka Petr)

   
115,00 Kč

Nová infinitní matematika: IV. Staronový diferenciální počet (Vopěnka Petr)

   
123,00 Kč

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (Vopěnka Petr)

   
210,00 Kč

Krajina jako antropologická čítanka (Blažková Tereza)

   
137,00 Kč

Sny o mnohosti světů (Lelková Iva)

   
210,00 Kč

FYZIOskener (Fiala Jiří)

   
392,00 Kč

Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska (Fišera Milan)

   
242,00 Kč

Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy / Ladybird beetles (Coccinellida (Nedvěd Oldřich)

   
357,00 Kč

Odpočítávání (Weisman Alan)

   
239,00 Kč

Země - 50 myšlenek, které musíte znát (Redfern Martin)

   
217,00 Kč

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 (Vopěnka Petr)

   
173,00 Kč

Co je nového v biologii (Markoš Anton)

   
137,00 Kč

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie (Havlík Vladimír)

   
283,00 Kč

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků (Šindlar Miloslav)

   
254,00 Kč

10% člověka - Mikroby ve vašem těle jsou klíčem k vašemu zdraví a štěstí (Collen Alanna)

   
123,00 Kč

Stereografická řešení (Drozd Karel)

   
166,00 Kč

Tajemství genů - Od vzniku života po genom člověka (Kejnovský Eduard)

   
189,00 Kč

Moderní analýza biologických dat 2 (Pekár Stano, Brabec Marek)

   
105,00 Kč

Klimatické změny (Valníček Boris)

   
277,00 Kč

Prostory geografie (Matoušek Roman)

   
409,00 Kč

Tělo mezi medicínou a disciplínou (Lenerová Milena)

   
218,00 Kč

Druhá příroda / Second Nature (Horčík Jan)

   
137,00 Kč

Co je logika? (Holeček Tomáš)

   
472,00 Kč

Galerie minerálů (Vanek Marcel)

   
329,00 Kč

Morava v době ledové (Musil Rudolf)

   
 
 
404 ks.
1str. z9
1 2 3 4 ... 7 8 9 další