Přírodní vědy

 
390,00 Kč

Voda a krajina (Cílek st. Václav, Just Tomáš, Sůvová Zdenka)

   
141,00 Kč

Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně (Hoffman J. Andrew)

   
223,00 Kč

100 faktov, ktoré musíš vedieť Ľudské telo (Kol.)

   
199,00 Kč

Duše peněz (Twistová Lynne)

   
321,00 Kč

Přítomnost minulosti - Morfická rezonance a zvyky přírody (Sheldrake Rupert)

   
232,00 Kč

Krajina a lidé (Petřík Petr, Fanta Josef, Macková Jana)

   
282,00 Kč

Brouci čeledí plavčíkovití a vyklenulcovití / Beetles of the family Haliplidae and Byrrhid (Boukal Milan)

   
455,00 Kč

Jak se dělá evoluce (Zrzavý Jan, Burda Hynek, Storch David)

   
377,00 Kč

Věrní a rozumní (Librová Hana)

   
370,00 Kč

VZORKOVÁNÍ II (Kotlík Bohumil, Langhans Jan, Bernáth Pavel)

   
345,00 Kč

VZORKOVÁNÍ III (Koplík Richard, Poláková Šárka, Šrámek Ivo)

   
217,00 Kč

Praktikum morfometrických analýz reliéfu (Křížek Marek, Uxa Tomáš, Mida Peter)

   
220,00 Kč

Enviromentální bezpečnost v České republice (Martinovský Petr)

   
320,00 Kč

Svět drahých kamenů (Ďuďa Rudolf, Rejl Luboš)

   
208,00 Kč

Nesmrtelná duše (Laszlo Ervin)

   
155,00 Kč

Pozemské sítě (Kol.)

   
314,00 Kč

Je planeta Země už plná? (Goldin Ian)

   
250,00 Kč

Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin (Flegr Jaroslav)

   
187,00 Kč

Skrytá moc drahých kamenů (Kreperát Josef Pavel)

   
137,00 Kč

Domov a krajina (Kol.)

   
331,00 Kč

Analýza nekonečně malého za účelem chápání křivek (de L`Hôpital Guillaume)

   
175,00 Kč

Les a industrializace (Matoušek Václav)

   
158,00 Kč

Kouzelná zahrada biologie (Schatz Gottfried)

   
247,00 Kč

Měření a výsledky v analytické chemii, včetně CD (Ševčík Jiří G.K.)

   
247,00 Kč

VZORKOVÁNÍ I (Horálek Vratislav, Ševčík Jiří G.K., Čurdová Eva)

   
72,00 Kč

Nová infinitní matematika: III. Reálná čísla a jejich diskretizace (Vopěnka Petr)

   
129,00 Kč

Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století (Vopěnka Petr)

   
220,00 Kč

Krajina jako antropologická čítanka (Blažková Tereza)

   
143,00 Kč

Sny o mnohosti světů (Lelková Iva)

   
220,00 Kč

FYZIOskener (Fiala Jiří)

   
220,00 Kč

Ptáci Orlických hor (Čihák Karel)

   
410,00 Kč

Sběratelé nerostů Čech, Moravy a Slezska (Fišera Milan)

   
389,00 Kč

Odpočítávání (Weisman Alan)

   
239,00 Kč

Země - 50 myšlenek, které musíte znát (Redfern Martin)

   
227,00 Kč

Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 (Vopěnka Petr)

   
182,00 Kč

Co je nového v biologii (Markoš Anton)

   
143,00 Kč

Anomálie, ad hoc hypotézy a temné stránky kosmologie (Havlík Vladimír)

   
296,00 Kč

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků (Šindlar Miloslav)

   
129,00 Kč

Stereografická řešení (Drozd Karel)

   
190,00 Kč

Tajemství genů - Od vzniku života po genom člověka (Kejnovský Eduard)

   
284,00 Kč

Základy fylogenetické analýzy (Macholán Miloš)

   
206,00 Kč

Moderní analýza biologických dat 2 (Pekár Stano, Brabec Marek)

   
113,00 Kč

Klimatické změny (Valníček Boris)

   
290,00 Kč

Prostory geografie (Matoušek Roman)

   
446,00 Kč

Tělo mezi medicínou a disciplínou (Lenerová Milena)

   
228,00 Kč

Druhá příroda / Second Nature (Horčík Jan)

   
264,00 Kč

Čistota a nebezpečí (Douglasová Mary)

   
144,00 Kč

Co je logika? (Holeček Tomáš)

   
 
 
407 ks.
1str. z9
1 2 3 4 ... 7 8 9 další