Sociální vědy

 
179,00 Kč

Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice (Malast Jan)

   
142,00 Kč

Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnost (Hurtíková Hana)

   
194,00 Kč

Sami doma (Galčanová Lucie)

   
320,00 Kč

Politické strany (Duverger Maurice)

   
308,00 Kč

Druhotný sexismus (Benatar David)

   
245,00 Kč

Zrod kontrakultury (Roszak Theodore)

   
284,00 Kč

Kultura a totalita III. (Klimeš Ivan)

   
229,00 Kč

Inferences with Ignorance: Logics of Questions (Peliš Michal)

   
334,00 Kč

Genderové představy a vztahy (Smetáčková Irena)

   
212,00 Kč

Strach z cizího (Telerovský Roman)

   
137,00 Kč

Krize: Společnost, kultura a ekologie (Rynda Ivan)

   
143,00 Kč

Antropologie a etika (Pinc Zdeněk)

   
252,00 Kč

Tajný život afghánských dívek (Nordbergová Jenny)

   
193,00 Kč

Pohyb a začlenění (Fasssin Didier, Lequesne Christian, Noiriel Gérard)

   
244,00 Kč

Žurnalistika a společnost (McQuail Denis)

   
186,00 Kč

John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti (Myšička Stanislav)

   
157,00 Kč

Lidská a přirozená práva v dějinách (Havlíček A.)

   
187,00 Kč

Sociologie města 20. a 21. století (Ferenčuhová Slavomíra)

   
214,00 Kč

Doing Research, Making Science (Nedbálková Kateřina)

   
108,00 Kč

Lokální funkce kultury II (Opletalová Lenka)

   
271,00 Kč

Písemná komunikace v praxi (Martynek Radim)

   
281,00 Kč

Ženy jako oběti partnerského násilí (Pikálková Simona)

   
223,00 Kč

Na / O kraji (Ryšavý Dan)

   
193,00 Kč

Odsouzeni k modernitě (Keller Jan)

   
244,00 Kč

Notace znakových jazyků (Okrouhlíková Lenka)

   
393,00 Kč

Resettlement and Exterminations of Populations (Zudová - Lešková Zlatica)

   
178,00 Kč

Pomoc, konflikty! (Glasl Friedrich)

   
173,00 Kč

Co je nového ve vzdělávání (Feřtek Tomáš)

   
108,00 Kč

Prima to bývalo a prima je to i teď! (Mlynář Jakub)

   
114,00 Kč

Jak zábavné je informovat (Klimeš David)

   
400,00 Kč

Masová média (Jirák Jan, Köpplová Barbara)

   
288,00 Kč

Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi (Pilát Miroslav)

   
214,00 Kč

Stáří k poradě, mladí k boji (Fasora Lukáš)

   
134,00 Kč

Pohybové aktivity pohledem sociologie (Sekot Aleš)

   
286,00 Kč

Občanská společnost a její krize (Loewenstein Bedřich W.)

   
187,00 Kč

Okouzleni pohledem na dav (Burzová Petra)

   
240,00 Kč

Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku (Kubátová Helena)

   
143,00 Kč

Krajané: hledání nových perspektiv (Jakoubek Marek)

   
183,00 Kč

Co drží společnost pohromadě? (Německý Marek)

   
229,00 Kč

Společenské vědy pro techniky - Ekonomie, právo, politologie (Hrbková Jana a kolektiv)

   
165,00 Kč

Stát nebo stav? (Belling Vojtěch)

   
383,00 Kč

Justice and Recognition (de Oliveira Nythamar)

   
180,00 Kč

Hledání stop sociologie v nesociologických vědách (Vodáková Olga)

   
167,00 Kč

Analýza politiky a političtí aktéři (Říchová Blanka)

   
194,00 Kč

Vyšší princip? (Nový Michal)

   
108,00 Kč

Lokální funkce kultury (Hubáček Ondřej)

   
212,00 Kč

Na cestě k westminsterskému statutu (Valkoun Jaroslav)

   
267,00 Kč

Od veřejného prostoru k nákupním centrům (Pospěch Pavel)

   
 
 
408 ks.
1str. z9
1 2 3 4 ... 7 8 9 další