Středověk

 
144,00 Kč

Rozpravy o kodexu zvaném gigas či ďáblova bible (Hubert Miroslav)

   
289,00 Kč

Živá minulost (Graus František)

   
208,00 Kč

Luther - finále středověké zbožnosti (Vokoun Jaroslav)

   
245,00 Kč

Rytířská krev - Rytířské bitvy a osudy II. 1208-1346 (Kovařík Jiří)

   
429,00 Kč

Konstantinopol 626 - Poslední bitva antiky (Hurbanič Martin)

   
275,00 Kč

Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku (Bolom-Kotari Martina)

   
180,00 Kč

Jeskyně pokladů (Kol.)

   
253,00 Kč

Islandské středověké zákoníky (Doová Lenka)

   
264,00 Kč

Praha Husova a husitská (Čornej Petr)

   
215,00 Kč

Vilém ze země Slovanů (Oldřich z Etzenbachu)

   
290,00 Kč

Patroni, klienti, příbuzní (Musílek Martin)

   
396,00 Kč

Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího (Boubín Jaroslav)

   
172,00 Kč

Trident 1475 (Hsia Ronnie Po-Chia)

   
339,00 Kč

Jídlo a pití v pravěku a ve středověku (Beranová Magdalena)

   
143,00 Kč

Město pod vládou kazatelů (Čapský Martin)

   
198,00 Kč

Krásná i bezbožná tajemství našich dějin aneb Legendy versus historická „pravda“) (Bauer Jan)

   
169,00 Kč

Kuchyně pozdního středověku (Feyfrlíková Monika)

   
358,00 Kč

Ve stínu meče (Holland Tom)

   
264,00 Kč

Středověk Evropy - Historie Evropy 2 (Fučíková Renáta)

   
253,00 Kč

Vyprávění o minulých letech aneb Nestorův letopis ruský (Téra Michal)

   
362,00 Kč

Dvě těla krále (Kantorowicz Ernest)

   
353,00 Kč

Království v pohybu (Žemlička Josef)

   
1 130,00 Kč

Husitské století (Cermanová Pavlína)

   
126,00 Kč

O hranicích dějinných období (Le Goff Jacques)

   
165,00 Kč

Oběšenec (Bartlett Robert)

   
245,00 Kč

Příběh templářů 2. (Vurm Bohumil, Foffová Zuzana)

   
142,00 Kč

Adamité (Jukl Jakub)

   
507,00 Kč

Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku (Nodl Martin)

   
159,00 Kč

Církevní rozkol a slovanský svět (Florja Boris N.)

   
399,00 Kč

Tajemství templářských rytířů - Tajné dějiny nejmocnějšího řádu světa (Hodge S.J.)

   
215,00 Kč

"Křížová výprava" proti albigenským (Oberste Jörg)

   
362,00 Kč

Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského (Kozák Petr)

   
165,00 Kč

Rytíři bez krále (Zemanová Magdalena)

   
798,00 Kč

Encyklopedie Středověku (Schmitt Jean-Claude, Le Goff Jaques)

   
362,00 Kč

Utajené dějiny středověku (Jesenský Miloš)

   
126,00 Kč

Album pozdně středověkého písma XIV. (Pátková Hana)

   
54,00 Kč

Album pozdně středověkého písma XII/3 (Pátková Hana)

   
289,00 Kč

Dějiny křížových výprav (Mayer Hans Eberhard)

   
215,00 Kč

Dobytí Konstantinopole (de Villehardouin Geoffroi)

   
255,00 Kč

Život ve středověku - Průvodce základními pojmy (Vondruška Vlastimil)

   
201,00 Kč

Dějiny světa v čase milénia (Glaber Rodulfus)

   
172,00 Kč

Nebe, peklo, svět (Jakovlevič Gurevič Aron)

   
478,00 Kč

Dějiny světa 4 (Kol.)

   
509,00 Kč

Církevní dějiny - Antika a středověk (Suchánek Drahomír, Drška Václav,)

   
72,00 Kč

Album pozdně středověkého písma XIII. (Pátková Hana)

   
253,00 Kč

Milevský letopis (Kol.)

   
289,00 Kč

Nevolníci a svobodní, kníže a velkostatek (Petráček Tomáš)

   
318,00 Kč

Stěhování národů (Bednaříková Jarmila)

   
 
 
260 ks.
1str. z6
1 2 3 4 5 6 další