Učebnice pro VŠ

 
448,00 Kč

Teória kriminálno-policajného poznania (Lison Miroslav, Vaško Adrián)

   
561,00 Kč

Podnikové hospodárstvo (Majdúchová Helena)

   
375,00 Kč

Úvod do štúdia medzinárodného práva súkromného a procesného (Csach Kristián, Gregová Ľubica, Júdová Elena)

   
387,00 Kč

Marketing podnikov cestovného ruchu (Gúčík Marian)

   
343,00 Kč

Podnikové hospodárstvo (Majdúchová Helena)

   
402,00 Kč

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov (Hanáček Ján, Mokrý Juraj)

   
377,00 Kč

Aktuálne otázky teórie práva (Kol.)

   
335,00 Kč

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I (Máziková Katarína, Mateášová Martina, Ondrušová Lucia)

   
658,00 Kč

Správne právo hmotné Všeobecná časť (Cepek Branislav)

   
302,00 Kč

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (Kurucová Radka, Žiaková Katarína, Nemcová Jana)

   
302,00 Kč

Podnikové financie (Fetisovová Elena)

   
346,00 Kč

Štatistické metódy pre ekonómov (Šoltés Erik)

   
325,00 Kč

Repetitórium z občianskeho práva hmotného (Dulaková Denisa, Dulak Anton)

   
413,00 Kč

Právo finančného trhu (Čunderlík Ľubomír)

   
413,00 Kč

Štátoveda (Cibulka Ľubor)

   
356,00 Kč

Introduction to the U.S. Law (Kurucová Zuzana, Demovičová Andrea)

   
157,00 Kč

Praktikum z právní metodologie (Rosenkranzová Olga, Melzer Filip, Hlouch Lukáš)

   
377,00 Kč

Základy obchodného práva pre ekonómov (Veterníková Mária, Holub Dušan, Kropaj Marián)

   
426,00 Kč

Organizácia manažérskej práce (Stacho Zdenko, Stachová Katarína)

   
258,00 Kč

Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie (Filip Stanislav)

   
283,00 Kč

Tajomstvo úspešného štúdia na vysokej škole (Kol.)

   
325,00 Kč

Podnik a podnikanie (Neumannová Anna)

   
325,00 Kč

Riadenie hodnoty podniku (Kol.)

   
181,00 Kč

Praktické prípady z práva duševného vlastníctva (Zámožník J., Škreko A., Návratil Miloš)

   
452,00 Kč

Kriminológia (Holcr Květoň)

   
272,00 Kč

Organizačná kultúra (Kachaňáková Anna)

   
80,00 Kč

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (Gonda Vladimír)

   
190,00 Kč

Analýza a prognóza vo financiách (Ochotnický Pavol)

   
353,00 Kč

Účtovníctvo I (Saxunová Darina)

   
364,00 Kč

Základy teórie štátu a práva (Šmihula Daniel, Krošlák Daniel)

   
258,00 Kč

Mikroekonómia 2 (Horehájová Mária, Marasová Jana)

   
212,00 Kč

Ceny a cenové rozhodovanie (Kufelová Iveta)

   
247,00 Kč

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu (Gurtler Mikuláš)

   
340,00 Kč

Podnikové financie (Vlachynský Karol)

   
390,00 Kč

Riadenie hodnoty podniku (Jakubec Miroslav, Kardoš Peter)

   
353,00 Kč

Účtovníctvo (Šlosárová Anna)

   
388,00 Kč

Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková Katarína)

   
153,00 Kč

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I (Máziková Katarína, Mateášová Martina, Ondrušová Lucia)

   
226,00 Kč

Manažment pre nelekárske študijné programy (Jakušová Viera)

   
275,00 Kč

Sociálny alebo liberálny štát? (Mihálik Jozef)

   
284,00 Kč

Pred štartom na vysokú školu 2015/2016 (Kol.)

   
251,00 Kč

Deutsch für Mediziner (Džuganová Božena Gareiß Katja)

   
200,00 Kč

Základy klinickej onkológie (Kliment Ján Plank Lukáš Kavcová Elena)

   
765,00 Kč

Ekonómia (Vyškovská Magdaléna)

   
91,00 Kč

Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů (Prokop Vladimír)

   
922,00 Kč

Sociální psychologie (Kol.)

   
91,00 Kč

Přehled české literatury 20. století (Prokop Vladimír)

   
292,00 Kč

Praktikum z trestního práva (Jelínek Jiří)

   
 
 
224 ks.
1str. z5
1 2 3 4 5 další