Učebnice pro VŠ

 
322,00 Kč

Zbierka príkladov z mikroekonómie (Fendeková Eleonora, Grisáková Nora, Kintler Jakub)

   
410,00 Kč

Právo finančného trhu (Čunderlík Ľubomír)

   
410,00 Kč

Štátoveda (Cibulka Ľubor)

   
361,00 Kč

Repetitórium kriminalistiky (Polák Peter, Kubala Jozef)

   
353,00 Kč

Introduction to the U.S. Law (Kurucová Zuzana, Demovičová Andrea)

   
157,00 Kč

Praktikum z právní metodologie (Rosenkranzová Olga, Melzer Filip, Hlouch Lukáš)

   
374,00 Kč

Základy obchodného práva pre ekonómov (Veterníková Mária, Holub Dušan, Kropaj Marián)

   
464,00 Kč

Autorské právo a práva související (Srstka Jiří)

   
422,00 Kč

Organizácia manažérskej práce (Stacho Zdenko, Stachová Katarína)

   
149,00 Kč

Příklady z trestního práva hmotného a procesního (3. vydání) (Gřivna Tomáš, Vokoun Rudolf, Bohuslav Lukáš)

   
281,00 Kč

Tajomstvo úspešného štúdia na vysokej škole (Kol.)

   
322,00 Kč

Podnik a podnikanie (Neumannová Anna)

   
669,00 Kč

Teória, riadenie a organizácia verejnej správy (Kol.)

   
322,00 Kč

Riadenie hodnoty podniku (Kol.)

   
452,00 Kč

Kriminológia (Holcr Květoň)

   
270,00 Kč

Organizačná kultúra (Kachaňáková Anna)

   
71,00 Kč

Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (Gonda Vladimír)

   
190,00 Kč

Analýza a prognóza vo financiách (Ochotnický Pavol)

   
350,00 Kč

Účtovníctvo I (Saxunová Darina)

   
361,00 Kč

Základy teórie štátu a práva (Šmihula Daniel, Krošlák Daniel)

   
255,00 Kč

Mikroekonómia 2 (Horehájová Mária, Marasová Jana)

   
212,00 Kč

Ceny a cenové rozhodovanie (Kufelová Iveta)

   
245,00 Kč

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo na poistnom trhu (Gurtler Mikuláš)

   
337,00 Kč

Podnikové financie (Vlachynský Karol)

   
350,00 Kč

Účtovníctvo (Šlosárová Anna)

   
385,00 Kč

Účtovníctvo vlastníckych transakcií (Máziková Katarína)

   
224,00 Kč

Manažment pre nelekárske študijné programy (Jakušová Viera)

   
272,00 Kč

Sociálny alebo liberálny štát? (Mihálik Jozef)

   
281,00 Kč

Nové trendy v leadershipu (Pauknerová Daniela, Jarošová Eva, Lorencová Hana)

   
315,00 Kč

Praktikum z trestního práva (6. aktualizované a doplněné vydání) (Jelínek Jiří)

   
487,00 Kč

Teorie veřejné moci (vládnutí) (Klíma Karel)

   
282,00 Kč

Pred štartom na vysokú školu 2015/2016 (Kol.)

   
447,00 Kč

Biblická gréčtina (Kol.)

   
200,00 Kč

Základy klinickej onkológie (Kliment Ján Plank Lukáš Kavcová Elena)

   
89,00 Kč

Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů (Prokop Vladimír)

   
367,00 Kč

Systémy managementu kvality (Nenadál Jaroslav)

   
169,00 Kč

eHealth a telemedicína - Učebnice pro vysoké školy (Středa Leoš, Hána Karel,)

   
931,00 Kč

Sociální psychologie (Kol.)

   
680,00 Kč

Přehled statistických metod (Hendl Jan)

   
188,00 Kč

Rozhodování při riziku - 2.vydání (Hebák Petr)

   
248,00 Kč

Praktikum z práva sociálního zabezpečení (Melotíková Petra, Halířová Gabriela)

   
302,00 Kč

Matematika pro studenty ekonomie (Moučka Jiří)

   
89,00 Kč

Přehled světové literatury 20. století (Prokop Vladimír)

   
145,00 Kč

Grundlagen der Sportsprache (Löbel Barbara)

   
331,00 Kč

Matematika v ekonomii a ekonomice (Bauer Luboš a kolektiv)

   
254,00 Kč

Výzkum médií - Nejužívanější metody a techniky (Sedláková Renáta)

   
297,00 Kč

Základní učebnice pedagogiky (Dvořáková Markéta a kolektiv)

   
384,00 Kč

Kardiologie pro interní praxi (Táborský Miloš)

   
 
 
350 ks.
1str. z8
1 2 3 4 ... 6 7 8 další