Učebnice pro VŠ

 
127,00 Kč

Bakalářská a diplomová práce - Od zadání po obhajobu (Kapounová Jana, Kapoun Pavel)

   
201,00 Kč

Manažment pre nelekárske študijné programy (Jakušová Viera)

   
244,00 Kč

Sociálny alebo liberálny štát? (Mihálik Jozef)

   
254,00 Kč

Nové trendy v leadershipu (Pauknerová Daniela, Jarošová Eva, Lorencová Hana)

   
436,00 Kč

Teorie veřejné moci (vládnutí) (Klíma Karel)

   
1 610,00 Kč

Netterův anatomický atlas člověka (Netter H. Frank)

   
253,00 Kč

Pred štartom na vysokú školu 2015/2016 (Kol.)

   
400,00 Kč

Biblická gréčtina (Kol.)

   
179,00 Kč

Základy klinickej onkológie (Kliment Ján Plank Lukáš Kavcová Elena)

   
80,00 Kč

Teorie literatury aneb Několik praktických slovníčků literárních pojmů (Prokop Vladimír)

   
332,00 Kč

Systémy managementu kvality (Nenadál Jaroslav)

   
169,00 Kč

eHealth a telemedicína - Učebnice pro vysoké školy (Středa Leoš, Hána Karel,)

   
833,00 Kč

Sociální psychologie (Kol.)

   
609,00 Kč

Přehled statistických metod (Hendl Jan)

   
169,00 Kč

Rozhodování při riziku - 2.vydání (Hebák Petr)

   
222,00 Kč

Praktikum z práva sociálního zabezpečení (Melotíková Petra, Halířová Gabriela)

   
302,00 Kč

Matematika pro studenty ekonomie (Moučka Jiří)

   
80,00 Kč

Přehled světové literatury 20. století (Prokop Vladimír)

   
80,00 Kč

Přehled české literatury 20. století (Prokop Vladimír)

   
363,00 Kč

Terminologiae medicae IANUA (Vejražka Martin, Svobodová Dana)

   
137,00 Kč

Grundlagen der Sportsprache (Löbel Barbara)

   
331,00 Kč

Matematika v ekonomii a ekonomice (Bauer Luboš a kolektiv)

   
254,00 Kč

Výzkum médií - Nejužívanější metody a techniky (Sedláková Renáta)

   
297,00 Kč

Základní učebnice pedagogiky (Dvořáková Markéta a kolektiv)

   
384,00 Kč

Kardiologie pro interní praxi (Táborský Miloš)

   
280,00 Kč

Matematika pro nematematické obory s aplikacemi v přírodních a technických vědách (Došlá Zuzana, Liška Petr)

   
904,00 Kč

Cestovní ruch (Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie)

   
212,00 Kč

101 věcí, které jsem se naučil na architektuře (Frederick Matthew)

   
84,00 Kč

Andragogický výzkum (Průcha Jan)

   
151,00 Kč

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie 16. (Malina Jaroslav)

   
117,00 Kč

Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla (Bláha Ivo)

   
201,00 Kč

Dějiny naší říše (Pekař Josef)

   
1 359,00 Kč

Pediatrie (Muntau Ania Carolina)

   
297,00 Kč

Úvod do studia mezinárodních vztahů (Smolík Josef)

   
260,00 Kč

Praktikum z trestního práva (Jelínek Jiří)

   
154,00 Kč

Případové studie z managementu lidských zdrojů (Urban Jan)

   
141,00 Kč

Praktikum z obecného správního práva (Pouperová Olga, Frumarová Kateřina, Madleňáková Lucia)

   
162,00 Kč

Účetnictví 2014, učebnice pro SŠ a VOŠ (Mrkosová Jitka)

   
211,00 Kč

Přijímací zkoušky na VŠ - Všeobecný přehled - Testy

   
245,00 Kč

Truhlice matematických pokladů profesora Stewarta (Stewart Ian)

   
356,00 Kč

Ústavní základy organizace státu (Jirásek Jiří)

   
221,00 Kč

Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství (Felix Ondřej)

   
119,00 Kč

Slabikář obecné teorie práva (Hrdina Ignác Antonín)

   
119,00 Kč

Příklady z trestního práva hmotného a procesního (Kol.)

   
119,00 Kč

Praktikum z obecného správního práva (Pouperová Olga, Frumarová Kateřina, Madleňáková Lucia)

   
353,00 Kč

Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání - 3.díl (Feynman,Leighton,Sands)

   
399,00 Kč

Typografie - O funkci a užití písma (Tselentis Jason)

   
420,00 Kč

Feynmanovy přednášky z fyziky - revidované vydání - 1.díl (Feynman,Leighton,Sands)

   
 
 
283 ks.
1str. z6
1 2 3 4 5 6 další