Zdravotnictví

 
457,00 Kč

Anémie (Fábryová Viera)

    Nová kniha v knihkupectví...
1 022,00 Kč

Memorix anatomie (Hudák Radovan)

    Nová kniha v knihkupectví...
987,00 Kč

Pneumologie (Kolek Vítězslav)

    Nová kniha v knihkupectví...
262,00 Kč

Inhalační systémy v léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí (Kašák Viktor, Kašáková Eva)

    Nová kniha v knihkupectví...
1 139,00 Kč

Oční lékařství (Rozsíval Pavel)

    Nová kniha v knihkupectví...
229,00 Kč

Terminologia medica latina (Šimon František, Bujalková Mária)

   
256,00 Kč

Urgentní příjem - komentované kazuistiky (Polák Martin, Zika Jiří)

    Nová kniha v knihkupectví...
216,00 Kč

Dětská endokrinologie do kapsy - 2., přepracované a doplněné vydání (Pomahačová Renata, Kalvachová Božena)

    Nová kniha v knihkupectví...
518,00 Kč

Selhání střeva a transplantace tenkého střeva (Oliverius Martin, Kohout Pavel)

    Nová kniha v knihkupectví...
1 063,00 Kč

Memorix Anatomy - Entire human anatomy in English and Latin - 2. vyd. (Kol.)

    Nová kniha v knihkupectví...
144,00 Kč

Stomatologie (Mazánek Jiří, Nedvědová Milena, Staňková Hana)

   
190,00 Kč

Forenzní klinická toxikologie (Balíková Marie)

   
223,00 Kč

Po stopách moci v nemoci (Matoušová Šmídová Olga, Tollarová Blanka, Čada Karel)

   
1 274,00 Kč

Preventivní stomatologie (Limeback Hardy)

    Nová kniha v knihkupectví...
254,00 Kč

Nemocný a chronické onemocnění (Gurková Elena)

    Nová kniha v knihkupectví...
297,00 Kč

Pečovatelství 2.díl - Učebnice pro obor sociální činnost (Mlýnková Jana)

    Nová kniha v knihkupectví...
169,00 Kč

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi (Mellanová Alena)

    Nová kniha v knihkupectví...
129,00 Kč

Asthma bronchiale - Průvodce ošetřujícího lékaře - 2. vydání (Kašák Viktor)

   
178,00 Kč

Úvod do molekulární medicíny (Slabý Ondřej, Šána Jiří)

   
169,00 Kč

Zachování fertility u onkologicky nemocných v praxi (Frühaufová Kristýna, Hulvert Jaroslav)

   
90,00 Kč

Tlaková diuréza a arteriální hypertenze (Veselý Jaroslav)

   
52,00 Kč

Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa (Kol.)

   
142,00 Kč

Histopatologické praktikum (Wotke Jiří, Žampachová Víta, Rejthar Aleš)

   
204,00 Kč

Hygienicko-epidemiologický režim zubní a ortodontické ordinace (Matoušková Ivanka, Sedlatá Jurásková Eva)

   
237,00 Kč

Patologie pro střední zdravotnické školy (Janíková Jitka)

   
254,00 Kč

Lymfotaping - Terapeutické využití tejpování v lymfologii (Kobrová Jitka)

   
1 133,00 Kč

Psychofarmakológia (Pečeňák Ján, Kořínková Viera)

   
700,00 Kč

Ortopedické pomôcky (Koreň Ján)

   
1 368,00 Kč

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů (Procházka Václav, Novobilský Petr)

   
418,00 Kč

Ochorenia centrálnej nervovej sústavy (Virág Ľubomír)

   
240,00 Kč

Inkontinence moči v každodenní praxi (Horčička Lukáš)

   
216,00 Kč

Etické problémy v onkologii (Opatrná Marie)

   
440,00 Kč

Nemoci končetinových cév (Roztočil Karel, Piťha Jan)

   
397,00 Kč

Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy (Hoskovcová Martina)

   
424,00 Kč

Rehabilitace motoriky člověka - Fyziologie a léčebné postupy (Švestková Olga)

   
525,00 Kč

Moderní farmakoterapie v neurologii (Štětkářová Ivana)

   
789,00 Kč

Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika (Vašáková Martina)

   
163,00 Kč

Kardiorenální syndromy (Vítko Štefan, Adámková Věra)

   
459,00 Kč

Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách (Tašková Alice, Hytych Vladislav)

   
317,00 Kč

Plicní endoskopie - Současné možnosti endoskopické diagnostiky a terapie v pneumologii (Votruba Jiří, Šimovič Juraj)

   
220,00 Kč

Klinická psychiatrie v praxi (Kol.)

   
254,00 Kč

Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví (Slezáková Lenka)

   
296,00 Kč

Trendy soudobé oftalmologie svazek 10 (Rozsíval Pavel)

   
382,00 Kč

Patofyziologie pro zdravotnické obory (Nair Muralitharan, Peate Ian)

   
190,00 Kč

Atopický ekzém (Čapková Štěpánka)

   
440,00 Kč

Hepatitida C (Urbánek Petr)

   
196,00 Kč

Infekce v gynekologii (Mašata Jaromír)

   
459,00 Kč

Ultrazvuk prvního trimestru (Krofta Ladislav)

   
 
 
2409 ks.
1str. z51
1 2 3 ... 23 24 25 ... 49 50 51 další